http://blocazureimage.azureedge.net/logo/200000195/1835/2016/2/23/ny-header-2016-.jpg?width=984&height=155&scale=both&mode=stretch&quality=90&dpi=72


Medlemskap i Halden IL og innbetaling av kontingent og avgift

Først vil vi ønske deg velkommen som medlem i Halden Idrettslag friidrettsgruppa. Etter at du har levert inn innmeldingsskjemaet og betalt kontingenten og avgiften er du medlem i Halden IL friidrettsgruppa. Innmeldingsskjemaet leveres tilbake til treneren. Husk at medlemskontingenten og aktivitetsavgiften skal settes inn på ulike kontoer! 

Man skal sette inn medlemskontingenten på en annen konto enn aktivitetsavgift fordi Halden IL har både en håndball og friidrettsgruppe. Medlemskontingenten går derfor til hovedlaget som er Halden IL og aktivitetspenger går til friidrettsgruppa. 

Det er svært viktig at kontingenten og avgiften er innbetalt.  Du vil få en faktura på medlemsavgiften og aktivitetsavgiften  ved innmelding i mailadressen.  Klubben vil etter at du har levert inn innmeldingsskjemaet sjekke om du har betalt inn kontingent og avgift. 

Etter at du har gjort det er du medlem i klubben. Da kan du også delta på stevner. 

Når du er medlem, mottar du faktura direkte fra oss neste gang. Det er altså bare ved innmelding at du skal overføre pengene direkte til klubben.  

Medlemskontingenten

Medlemskontingenten: Enkeltmedlem: 300 kr pr år. Ved flere enn to medlemmer i samme familie betaler hele familien 800 kr per år i familiemedlemskap. Medlemskontingent innbetales til hovedstyrets konto. ( HUSK Å MERKE MED NAVN TIL UTØVER). Det spiller ikke noen rolle om du starter i januar eller oktober, medlemskontingenten er den samme. 

Aktivitetsavgiften 

Kr. 350,- pr halvår for utøvere fra 6 - 10 år, 550,- for utøvere fra 11–14 år, og 850,- for utøvere fra 15 år og oppover. Søskenmoderasjon gis kun fra man er fylt 11 år. For søker nr. 2: gruppa 11-14 år gis moderasjon 100,- pr halvår, i gruppa 15 - 17 år gis moderasjon kr. 100,- pr. halvår. Det gis ikke moderasjon for søsken over 18 år. Innbetales til idrettsgruppas konto (HUSK Å MERKE MED NAVN TIL UTØVER).

Aktivitetsavgiften betales inn for hvert medlem og altså ikke som familie. Hvis en familie består av flere som har blitt medlem i Halden IL gis søskenmoderasjon. 


Gjennom min underskrift erklærer jeg at jeg er kjent med at utmelding av Halden idrettslag må gjøres skriftlig på e-post til leder for friidretten Lene Bergstrøm, HIL-innmelding@outlook.com

Jeg erklærer at jeg ikke har innvendinger mot at bilder blir benyttet på lagets hjemmeside. (I motsatt fall tas kontakt med leder for friidretten


INNMELDINGSSKJEMA HALDEN IDRETTSLAG

For og etternavn utøver: ____________________________________________________

Adresse: _________________________________________________________________

Postnr. og sted: ____________________________________________________________

Født: ________________________        Mann / Kvinne

E-post: ___________________________________________________________________

Mobiltelefon: ______________________________________________________________

Underskrift utøver: __________________________________________________________

Navn foresatte 1:___________________________________________________________

Mobi l og epost: ___________________________________________________________

Underskrift foresatte 1:_______________________________________________________

Navn foresatte 2: ____________________________________________________________

Mobil og epost: _____________________________________________________________

Underskrift foresatte 2:_______________________________________________________

Hvis noen av foresatte har annen adresse skal det legges ved på eget ark. 

Skjemaet fylles ut og leveres til treneren. 

Familiemedlemskap: Ja   Nei

Ved familiemedlemskap skrives navn, epost, telefon, kjønn og fødselsdato til de andre familiemedlemmer på baksiden av innmeldingsskjemaet (eller eget ark). Det er en forutsetning at dere har samme adresse. 

Postadresse: Halden IL, Postboks 123, 1751 HALDEN

http://blocazureimage.azureedge.net/logo/200000195/1835/2016/2/23/ny-header-2016-.jpg?width=984&height=155&scale=both&mode=stretch&quality=90&dpi=72Levert av IdrettenOnline