INNMELDINGSSKJEMA HALDEN IL, friidrettsgruppa

Medlemskap i friidrettsgruppa, gir automatisk medlemskap i Halden ILs hovedlag. 

Medlemskontingenten (p.t. 200,- pr år) innbetales til hovedstyrets konto som er:  1030 07 40974 ( HUSK Å MERKE MED NAVN).

Aktivitetsavgiften(p.t. 200,- pr halvår for utøvere født i 2006-2008, 400,- for utøvere født i 2004-2005, og 750,- for utøvere i den eldste gruppa. Søskenmoderasjon gis. For søkens nr. 2: i yngste gruppa 300,- pr halvår, i eldste gruppa kr. 500,- pr. halvår)innbetales til idrettsgruppa konto nr: 1030 07 74631 ( HUSK Å MERKE MED NAVN)

Betal inn til konto nummeret som står ovenfor. 

ETTERNAVN:

FORNAVN:

FØDSELSDATO:

ADRESSE:

POSTNR:

POSTSTED:

TELEFON/ MOBILTELEFON:

MAILADRESSE:

Halden,

underskrift

FYLLES UT AV FORESATT(E) (hvis utøver er under 18 år)

FORESATTES ETTERNAVN:

FORNAVN:

ADRESSE:

POSTNR:

POSTSTED:

TELEFON/ MOBILTELEFON:

MAILADRESSE:

FORESATTES ETTERNAVN:

FORNAVN:

ADRESSE:

POSTNR:

POSTSTED:

TELEFON/ MOBILTELEFON:

MAILADRESSE:

Halden,

underskrift

Friidrettsgruppa er en undergruppe av Halden IL. Gruppa har lange tradisjoner og har fostret mange utøvere som har hevdet seg på topp innen friidretten i Norge.

Som andre klubber er vi avhengig av hjelp fra aktive og foresatte. Vi sender ut beskjeder om dugnader, hjelp til arrangementer osv. i forkant av arrangementene.

Følg med på klubbens hjemmeside www.halden-idrettslag.no

Vi ønsker deg velkommen som medlem av Halden idrettslag!

Powered by: Bloc