INNMELDINGSSKJEMA HALDEN IL, friidrettsgruppa

Medlemskap i friidrettsgruppa, gir automatisk medlemskap i Halden ILs hovedlag.   

Medlemskontingenten: Enkel medlem: 300 kr pr år. Ved flere en to medlemmer i samme familie betaler hele familien 800 kr per år i familiemedlemskap.  Medlemskontigent  innbetales til hovedstyrets konto som er:  1030 07 40974 ( HUSK Å MERKE MED NAVN).

Aktivitetsavgiften: 200 kr per halvår for utøvere 6 år - 10 år, 400 kr for utøvere 11 år - 14 år og 750 kr for  utøvere i den eldste gruppen. Søskenmoderasjon gis. For søskens nr 2: i yngste gruppen 300 kr per halvår, i eldste gruppen 500 kr per halvår.
Innbetales til idrettsgruppen kontonr: 1030 07 74631 (HUSK Å MERKE MED NAVN ) BETAL INN TIL KONTO SOM STÅR OVENFOR. 

Vi er videre kjent med at utmelding av idrettslaget (gruppa) må gjøres skriftlig på e-post til leder for friidretten; Ann-Mari R Berg / hilfri16@gmail.com

Jeg har ingen innvendinger til at bilder av mitt barn blir benyttet på lagets hjemmeside.

NAVN :

 

ADRESSE :

 

POSTNR/STED :

 

E-MAIL:

 

TLF.NR.:

 

MOBIL :

 

FØDT :

 

 

 

FORESATTES NAVN :

ADRESSE :

POSTNR./STED :

FØDSELSDATO:

E-MAIL :

 

TLF.NR.:

 

MOBIL:   

 

  • Vi ønsker å tegne familiemedlemskap

     

    Følgende personer skal registreres som medlemmer:

    (navn/adresse/telefon/e-post/fødselsdato, bruk gjerne baksiden av arket.


  • Friidrettsgruppa er en undergruppe av Halden IL. Gruppa har lange tradisjoner og har fostret mange utøvere som har hevdet seg på topp innen friidretten i Norge.
    Som andre klubber er vi avhengig av hjelp fra aktive og foresatte. Vi sender ut beskjeder om dugnader, hjelp til arrangementer osv. i forkant av arrangementene. Følg med på klubbens hjemmeside www.halden-idrettslag.no

Vi ønsker deg velkommen som medlem av Halden idrettslag!


   

Powered by: Bloc