Halden Idrettslags lokale ligger i Peder Ankersgate 11.

Lokalet leies ut til familieselskaper (dåp, konfirmasjoner o.l.) og andre selskapeligheter for personer over 25 år.

Opplysninger om lokalet:

Rom: Spiserom med plass til 20-25 personer, salong m/sofagrupper, et fullt utrustet kjøkken, 2 toaletter.

Pris: kr. 500,- pr dag/ettermiddag kr. 1000,- per døgn, 1500,- per helg. (Egne priser for HIL-medlemmer. )

Kontaktperson: Cathrine Elders (tlf. 95804896 )


Betingelser ved leie av HIL- husetKONTRAKT FOR LEIE AV HILs KLUBBHUS

Kontraktnr. __________ Utleiedato _______________

Leietaker ________________________________________________________

Leiepris HIL-medlem kr __________________

Leiepris ikke- HIL-medlem kr _________________

LEIEBETINGELSER

  • Leiebeløpet skal betales innen 3 tre dager etter utleie til: Halden Idrettslag
    Peder Ankersgate 11, Postboks 123, 1751 HALDEN. Kontonummer: 10300740974
  • Lokalene med inventar stilles til disposisjon for leietaker.
  • Leietaker er ansvarlig for eventuell skade på bygning, inventar og utstyr.
  • Leietaker er ansvarlig for at det hersker ro og orden i og rundt lokalet.
  • Lokalet skal forlates senest kl. 02.00.
  • Før leietaker forlater lokalet, skal alle vinduer være lukket, alle lys slukkes og alle dører låses.

  • Utleier sørger for normal rengjøring av lokalet og oppvask av dekketøy.

- Lokalet skal være ryddet, tomgods/flasker, duker ol. være fjernet og bordene tørket av. Gulver skal være vasket.

- Bord og stoler skal plasseres slik det var før leiertaker kom.

- Service og bestikk vaskes i oppvaskmaskinen og settes på hyller/i skuffer.

- Gryter/ kjeler, boller, fat, brett, lysestaker, kaffetraktere, kaffekanner og hvitevarer vaskes/rengjøres av leietaker.

Nøkkelen skal leveres tilbake etter felles inspeksjon av HIL-huset

Ved misligholdt leiekontrakt, eksempelvis utilfredsstillende rydding, skylling, rengjøring o.l., forbeholder vi oss retten til å etterfakturere med minimum kr 500,-.

Dato______________________


_________________________

For Halden Idrettslag_________________________

Leietaker

Powered by: Bloc